3 Aktiviteter påverkad av vädret

Denna artikel lyfter fram de tre aktiviteter som påverkas av vädret. Verksamheten är: 1. Väder och jordbruk 2. Väder och konstruktion 3. Väder och transport. Aktivitet # 1. Väder och jordbruk: a) Jordbruk: Effekterna av väder på jordbruket är långtgående. Klimatet påverkar växtsplantorna från spridning till löptid. Effekterna av

Topp 14 indikationer på klimatdämpning

Denna artikel lyfter fram de högsta fjorton indikationerna på klimatdrihet. Några av indikationerna är: 1. Langs regnfaktor 2. De Mortons ekvation 3. Thornthwaite-index 4. Radiativt torrhetsindex 5. Lattan använde både vattenbudget och värmebalans-komponenter 6. Thornthwaite gav mer tonvikt på PET / P och föreslog att Det är bättre Indikator för Aridity än AET / P 7. Radiative D

Effekter av luftföroreningar på människors hälsa

En kort beskrivning av effekterna av olika luftföroreningar på hälsan ges enligt följande: Luftföroreningar har varierande effekter på människans liv, de viktigaste som har effekter på människors hälsa. Deras andra effekter är på material och vegetation. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Health_effects_of_pollution.png 1. Häls

Adsorption av gasformiga föroreningar

Läs den här artikeln för att lära dig om adsorption av gasformiga föroreningar med fast säng adsorber design approach. Introduktion till adsorption av gasformiga föroreningar: När en vätska innehållande vissa dispergerade ämnen bringas i kontakt med vissa speciellt behandlade / beredda fasta partiklar kan molekylerna av de dispergerade substanserna bibehållas på ytorna hos de fasta partiklarna. Detta fenom

Strukturella och funktionella kroppsdimensioner

Denna artikel hjälper dig att skilja mellan strukturella och funktionella kroppsdimensioner av människor. Skillnad # Strukturella kroppsdimensioner: Dessa dimensioner mäts och registreras av ergonomer med kroppens personer i fasta eller statiska standardiserade positioner. De två standard statiska positionerna står och sittplatser. Mån

Mughal Period: Historisk Information om Mughal Period

Mughal Period: Historisk Information om Mughal Period! Mughalsna hade dykt upp på den indiska scenen tidigt på 1500-talet med Babur, Timurid-härskaren av Farghana och Kabul, som besegrade Lodi Sultans av Delhi och Rajput Ranas av Mewar i 1526-27. Hans son Humayun gjorde misslyckade försök att subjugera Bengal, Malwa och Gujarat, men efter en tillfällig instabilitet lyckades han äntligen få ett starkt fotfäste i landet. Med det

Några personligheter i den moderna konströrelsen!

Några av de framstående artisterna som bidrog till den moderna konströrelsen i Indien anses här: AK Haldar: Asit Kumar Haldar tog nyheten i fältet genom att arbeta med poetiska rytmer inom konstområdet. Hans färgscheman och linjespel var avsedda att visa skönhetens harmoni och harmoni. Dekorativa mönster av fin kvalitet, målade med extrem precision, representerade ännu en aspekt av hans konst. Abanindra

Modernisering: Inledning, Betydelse, Koncept och Övriga detaljer

Introduktion: Begreppet Modern, Modernitet och Modernisering är oerhört ökända, främst på grund av deras tvetydighet och vaghet. Var och en saknar någon exakt mening. Modernisering har antagit mycket betydelse, särskilt efter slutet av andra världskriget, på 1950-talet och 1960-talet. Industriell Revolution i England och till viss del, franska revolutionen i Frankrike förde modernisering till rampljuset. Volymer a