DPEP

Distriktets primära utbildningsprogram (DPEP) -Förklarat!

Läs den här artikeln för att lära dig om distriktets grundutbildningsprogram. Det centralt sponsrade programmet för distriktsutbildningsprogrammet (DPEP) lanserades 1994 som ett viktigt initiativ för att återuppliva det primära utbildningssystemet och för att uppnå målet om universalisering av grundskolan. DPEP anta