cykloner

Stora scener av tropiska cykloner: formation; Full mognad och modifiering

Utvecklingen av cykel av tropiska cykloner kan uppdelas i tre steg. a) Formation och initial utveckling (b) Full mognad (c) Ändring eller förfall! Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/India_relief_location_map.jpg (a) Formation och inledande utveckling: Efter fyra atmosfäriska och oceaniska förhållanden är det nödvändigt att utveckla en cyklon storm. (i) En

Tropiska cykloner: Egenskaper och destruktiv kraft av tropiska cykloner

Tropiska cykloner: Egenskaper och destruktiv kraft av tropiska cykloner! Tropiska cykloner karakteriseras av destruktiva vindar, stormsteg och exceptionella nivåer av nederbörd, vilket kan orsaka översvämning. Vindhastigheter upp till 200 km / h, regnskur upp till 50 cm / dag i flera på varandra följande dagar och stormsteg på 7 m höga är inte ovanliga. Image C