Hur bildas partnerskap?

Läs den här artikeln för att lära dig om "Hur partnerskapstjänster bildas?"

Partnerskapsavtal:

Det måste finnas en överenskommelse mellan partner att bedriva verksamhet. Avtalet att bedriva verksamhet i partnerskap kan vara muntligt eller skriftligt. Om det är skriftligt heter dokumentet där villkoren är införlivade kallas partnerskapet eller partnerskapsartiklarna.

Image Courtesy: volatavto.com/content/images/newsi1/2012/tibo-2012.jpg

Den innehåller firmaets namn; typ av verksamhet; namn och adress till partnerna Verksamhetsort och affärsadress Partnerskapets varaktighet och upplösningsläge Mängden kapital som ska bidragas av varje partner den del av vinsten som ska tas av varje partner förvaltningsmetoden partnernas befogenheter Villkor för vilka en partner kan gå i pension utvisning av partners introduktion av nya partners etc.

Registrering av företag :

Den indiska partnerskapslagen, 1932 föreskriver registrering av företag, men registrering av ett partnerskap är inte obligatoriskt. Därför är ett oregistrerat företag inte en olaglig förening. Men ett oregistrerat företag lider av vissa funktionshinder, och därför är registrering önskvärt för att bedriva verksamhet.

Registreringsformaliteter :

Registrering av ett företag kan ske genom att registraren av ortens lokalsamfund registrerar, uppgift i föreskriven form som vederbörligen är undertecknad och verifierad av alla parter eller deras agenter speciellt och åtföljs av den föreskrivna avgiften och anger följande uppgifter: a) firmaets namn, b) företagets ort eller huvudkontor, c) namnen på andra platser där företaget bedriver verksamhet, d) datum då varje partner gick med i företaget, e) namnen i partnerens fullständiga och permanenta adresser, och (f) företagets varaktighet.

Konsekvenser av icke-registrering:

Ett oregistrerat företag och dess partner har vissa funktionshinder på grund av icke-registrering:

1. En partner kan inte lämna in en kostym (mot företaget eller någon annan partner) för att upprätthålla en rättighet som följer av avtal eller rättighet enligt partnerskapslagen.

2. Ingen rättighet kan lämnas in på uppdrag av ett oregistrerat företag mot någon tredje part för att upprätthålla en rättighet som följer av ett kontrakt.

3. Ett oregistrerat företag kan inte göra anspråk på en uppsättning i en kostym.

Undantag :

Det finns vissa undantag från ovanstående regler.

1. En samarbetspartner till ett oregistrerat företag kan registrera en kostym för upplösning av företaget och för konton.

2. Kostymer kan arkiveras för att realisera egenskaperna hos ett upplöst företag trots att det inte registrerats.

3. Den officiella uppdragstagaren eller mottagaren kan realisera egenskaperna hos en icke-registrerad fastighets insolvent partner.

4. Det finns ingen rätt att beställa av oregistrerade företag och av partnerna på områden där bestämmelserna om registrering av företag inte gäller genom anmälan av en statsregering.

5. Ett oregistrerat företag kan registrera en kostym (eller kräva en avstämning) för en summa som inte överstiger Rs. 100 i värde, förutsatt att kostymet är av sådan natur att det måste arkiveras i de små domstolarna. Förfaranden som är oavsiktliga för sådana drag, t.ex. exekvering av grader, är också tillåtna.


Rekommenderas

Förmåner för anställda: Lagstadgade och frivilliga förmåner
2019
Animalfetter som används i matlagning och bakning
2019
5 Viktiga åtgärder för hållbar utveckling
2019