plikter

Roll och skyldigheter hos en produktchef i formulering av produktplanering

Produktchefs roll i formulering av produktplanering är följande: 1. Utveckla produktstrategier för nya produkter 2. Utveckla produktstrategier för nya produkter 3. Utveckla produktstrategier för etablerade produkter. Produktchefen skulle normalt rekommendera och fastställa strategiska riktlinjer för sina produkter, få marknadsinformation om sina kundsegment och produkter, ge input till försäljning för stängning av utvalda konton och spela en viktig roll i produktutveckling, modifiering och eliminering. Försäljnin

Topp 12 Plikter från en butikschef

1. Förvaltning av anställda: Hantering av anställda är en detaljhandelschefs främsta uppgift. Detta inkluderar ledningen av butikens anställda som arbetar på olika nivåer som säljare, butikspersonal, städpersonal och personal. 2. Underhålla försäljningsmiljön: Det handlar om implementering av butikslayoutplaner, visning av varor, påfyllning / återfyllning av lager, visuell merchandising uppgift och upprätthållande av försäljningsrekordet effektivt. 3. Kostnadsminimer