outsourcing av affärsprocesser

Business Process Outsourcing (BPO): Betydelse, natur och fördelar

Business Process Outsourcing (BPO): Betydelse, natur och fördelar! Betydelse av Business Process Outsourcing (BPO): Utveckling av affärsprocesser kan definieras enligt följande: Utveckling av affärsprocesser innebär att engagera sig i en extern leverantörs (dvs. outsourcers) tjänster för att hantera och leverera tjänster avseende en eller flera affärsverksamheter som inte är av grundläggande karaktär för kunden (eller outsourcade). I ett outsou