antropometrin

Strukturella och funktionella kroppsdimensioner

Denna artikel hjälper dig att skilja mellan strukturella och funktionella kroppsdimensioner av människor. Skillnad # Strukturella kroppsdimensioner: Dessa dimensioner mäts och registreras av ergonomer med kroppens personer i fasta eller statiska standardiserade positioner. De två standard statiska positionerna står och sittplatser. Mån