torka

Torka och dess Mitigation

Läs den här artikeln för att lära dig om torka och dess begränsning. Torka: Torka är en klimatisk anomali som kännetecknas av bristande fukttillförsel, antingen genom subnormal nederbörd, oregelbunden nedbördsfördelning, högre vattenbehov eller en kombination av alla faktorer. Fyra kategorier av torka har använts: 1. Meteorologi