blodkärl

Blood-Brain Barrier: Anmärkningar om blod-hjärnbarriär

Begreppet blod-hjärnbarriär (BBB) ​​bildades för nästan ett sekel sedan. När färgade färgämnen injicerades i blodkärl hos djur, färgade färgämnen alla vävnader, men inte hjärnan. När färgämnet injicerades i cerebrospinalvätska, färgades färgad hjärna och ryggmärg men inte andra vävnader. Därför föreslogs att någo