hinduisk filosofi

Essay på Purushartha Theory

Läs denna omfattande uppsats om teorin om Purushartha! Purushartha och Ashrama Vyavastha är nära kopplade till varandra. Dessa hjälper till att utföra mänskliga aktiviteter som leder till Moksha. Således kör Ashrama och Purushartha system parallellt med varandra. Precis som fyra Ashrama finns det fyra Purusharthas som är Dharma, Artha, Kama och Moksha. Image C

Kortfattad uppsats om den hinduiska lära av karma (396 ord)

Här är din korta uppsats om den hinduiska läran om karma! En nation är känd från sitt folk, deras kultur och civilisationssättning. Men den här nationen och detta folks filosofi uppenbarar kärnan i sin kultur och civilisation. Image Courtesy: hinduonline.co/PhotoGallery/HinduImages/KarmikPrinciple.jpg Med

Uppsats om de väsentliga delarna av karma

Läs denna uppsats om väsentliga delar av karma! Vi kan nämna några av de viktiga inslagen i Karma doktrin på följande sätt. Image Courtesy: images.wisegeek.com/hindu-goddess-artwork.jpg 1. Åtgärden har tre delar: En handling har uppdelats i tre delar, nämligen "Kayik, Vachik och Wansik, vilket innebär att åtgärden utförs antingen genom kroppen eller genom ord eller genom sinnet. Det är inte

Essay on Dharma - Hindu Philosophy

Här är din uppsats om Dharma - Hindufilosofi! Betydelsen av Dharma: Det finns ingen hinduistisk term som motsvarar vad vi kallar religion, för Dharma och religion är inte samma och hinduismen är i själva verket en dharma snarare än en religion i ordets begränsade bemärkelse. Religion är människans svar att gripa de krafter som står utanför hans kontroll och som är övernaturliga och supersensoriska. Bildrättighet

4 medeltida centra för högre utbildning för hinduer

Här redogör vi för de fem medeltida centra för högre utbildning för hinduerna. Centren är (1) Kashmir, (2) Varanasi, (3) Mithila och (4) Nadia. 1. Kashmir: I forntida Indien var Kashmir en viktig plats för hinduisk och buddhistisk lärande. Efter muslimernas erövrering av Punjab kom ett stort antal punjabi-forskare till Kashmir för tillflykt och ökade sitt rykte som ett centrum för högre utbildning. Sanskrit och