hinduisk lag

Sammanfattning av Hindu Marriage Act, 1955

Här är din sammanfattning av Hindu Marriage Act, 1955! Ett stadium hade uppnåtts när kodifiering av äktenskapslov hade blivit nödvändigt för att lösa många kontroversiella problem som uppstod av hinduiskt äktenskap och arv. Det var en nödvändighet för kodifierad lag som gäller för alla hinduer. En enhetlig oc