faror

Kort artikel om plastrisker

Denna artikel ger information om plastrisker! Plast används ofta i vårt dagliga liv. Från en penna till en polyetenpåse där vi bär frukter och böcker är former av plast. Även om det är bekvämt i vår dagliga användning, har det orsakat ett alarmerande hot mot miljön. Image Courtesy: pipin.org/community

Arbetsrisker: 4 Huvudsakliga typer av yrkesrisker - Förklarade!

De fyra huvudtyperna av yrkesrisker och sjukdomar är följande: 1. Kemiska faror 2. Biologiska faror 3. Miljörisker 4. Psykiska faror. 1. Kemiska faror: De vanliga kemiska ämnena, som kolmonoxid, koldioxid, kvävedioxid, svaveldioxid, kolväten, svavelsyra, ättiksyraättiksyra, fumersyra, ozon, lim och alkalier orsakar personskada när de absorberas genom hud och inandning eller intagande. Arbetar