grön revolution

Ökning av produktivitet av grödor efter den gröna revolutionen

Inledning och diffusion av högavkastningsvarianter (HYV) har väsentligt ökat produktionen av spannmål, särskilt den för vete och ris. Det är på grund av de nya sorterna som Indien nu exporterar vete och ris till Bangladesh, Kina och Ryssland, SW-asiatiska länder, Etiopien, Afghanistan och östeuropeiska länder. Arealet i

Grön revolution: Gynnsamma och ofördelaktiga konsekvenser

Låt oss göra en fördjupad studie av den gynnsamma och ogynnsamma inverkan av den gröna revolutionen på Indien. Gynnsam Revolutionens Gynnsamma Inverkan : en. Ökning av jordbruksproduktionen: Den direkta effekten av den nya jordbruksstrategin / den gröna revolutionen är den kraftiga ökningen av jordbruksproduktionen. Produkt