regering

Även om den permanenta bosättningen hade allvarliga brister, gav den lugn till landsbygden och stabiliteten för regeringen

Denna artikel ger dig information om: Även om den permanenta bosättningen hade allvarliga brister, gav det lugn till landsbygden och stabilitet för regeringen! Den mest kända åtgärden av Lord Cornwallis var den permanenta bosättningen i Bengalen, Bihar och Orissa, som avslutades 1793, då den nuvarande bedömningen av markintäkterna, som hade gjorts i tio år, förklarades vara evig. Image Cour