genetik

Gen: Typer och funktioner av gen

Läs den här artikeln för att lära dig om genet: Typer och funktioner av gen! Termen gen introducerades av Johanssen 1909. Före honom hade Mendel använt ordfaktorn för en specifik, distinkt partikelformig arv som deltar i uttryck av ett drag. Johanssen har definierat gen som en elementär arv som kan tilldelas en viss egenskap. Morgan

Forskningspapper om mänsklig genetik (10031 ord)

Här är ditt forskningspapper om mänsklig genetik, kromosomer och gener! Vi ärver en del fysiska och biokemiska tecken från våra föräldrar och förfäder. Sändning av ärftliga tecken eller egenskaper genom generationer är känd som arv. Genetik är den gren av biovetenskap som behandlar undersökningen av de underliggande principerna om ärftlighet. Image Courtesy:

2 typer operon system av genetik fördelar med genet förordningen

En operon är en del av genetiskt material (eller DNA) som verkar som en enda reglerad enhet som har en eller flera strukturella gener, en operatörgen, en promotorgen, en regulatorgen, en repressor och en inducerare eller corepressor (från utsidan). Operatör, promotor och regulatorgener utgör den regulatoriska regionen. Ope

Genuttryck: Anmärkningar om reglering av genuttryck

Läs den här artikeln för att lära dig om genuttrycket: Anmärkningar om reglering av genuttryck! Genuttryck är mekanismen på molekylär nivå genom vilken en gen kan uttrycka sig i fenotypen av en organism. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Gene_expression_control.png Mekanismen för genuttryck innefattar biokemisk genetik. Den best

Genetiskt material: Natur och egenskaper hos genetiskt material

Läs den här artikeln för att lära dig om det genetiska materialet: Natur och egenskaper hos genetiskt material! Naturen av genetiskt material: Genetiskt material är den substansen som inte bara styr arvet av egenskaper från en generation till nästa men kan även uttrycka sin effekt genom egenskapernas bildning och funktion. Image

Genmutationer: Mekanism och betydelse för genmutationer

Läs den här artikeln för att lära dig om genmutationerna: Mekanism och betydelse för genmutationer av Morgan! De är nya plötsliga ärftliga diskontinuerliga variationer som orsakas av en förändring i nukleotidtypen och sekvensen för ett DNA-segment som representerar en gen eller cistron. De första inspelade genmutationerna är Ancon Sheep (1791) och hornless (polled) boskap (1889). Den första

Genetik: Korta anteckningar om gener och enzymer

Läs den här artikeln för att lära dig om Genetics: Short Notes on Genes and Enzymes Archibald Garrod (1902) var den första som antydde att generna fungerar genom enzymer. Han studerade ett antal arveliga mänskliga störningar och fann att de är infödda fel i ämnesomsättning eller misslyckande av organismens metaboliska maskiner för att utföra en viss funktion på grund av bildandet av defekta enzymer associerade med arv av defekta gener. Image Courte

Human Genome Project: Tysta egenskaper och mål för humant genomprojekt

Läs den här artikeln för att lära dig om de tysta funktionerna, målen, applikationerna och de framtida utmaningarna för mänskliga genomprojekt! Varje individ har en identitet som beror på ens genetiska smink. Inga två individer är lika (förutom mono-zygot tvillingar) eftersom de skiljer sig åt i deras genetiska smink. Image Cour

Korta anteckningar om genbiblioteket och genbanken

Läs dessa korta anteckningar på genbiblioteket och genbanken! Gene Bibliotek: En samling av DNA-fragment som produceras genom restriktionsendonukleaser som representerar allt DNA från en organism är känt som ett DNA-bibliotek. Dessa fragment kan förökas i en värd. Image Courtesy: farm8.staticflickr.com/721

Genetisk kod: Egenskaper och undantag från genetisk kod

Läs den här artikeln för att lära dig om den genetiska koden: egenskaper och undantag från genetisk kod Även om DNA består av endast fyra typer av nukleotider, kan den senare placeras på otaliga sätt. Således kan en DNA-kedja med endast tio nukleotidlängder ha 4 10 eller 1 048 576 typer av strängar. Eftersom e

Mekanism för sexbestämning under genetisk kontroll

Mekanism för sexbestämning under genetisk kontroll! Sexbestämning i de flesta växter och djur är oroad vid studien av faktorer som är ansvariga för att göra en individuell manlig, kvinnlig eller en hermafrodit. Tidigare förklarades mekanismer för sexbestämning uteslutande på grundval av sexkromosomer, vars konstitution avviker generellt hos manliga och kvinnliga individer. Under de s

Karakteristik och undantag från genetisk kod - Diskuterad!

Karakteristik och undantag från genetisk kod! Det finns en intim koppling mellan gener och syntes av polypeptider eller enzymer. Gener består av nukleotider anordnade på ett visst sätt. I modern terminologi hänvisar en gen till en cistron av DNA. En cistron är gjord av ett stort antal nukleotider. Arra

Process av genförutsägelse och räkning

Process av Gene Prediction och Counting! Annonation är en process som identifierar gener, deras reglerande sekvenser och möjliga funktioner. Annonation anger de icke-proteinkodande generna, kodande gener för r-RNA, t-RNA och nukleära RNA, mobila genetiska element och repetitiva sekvensfamiljer närvarande i genom. Upp

Nyttiga anmärkningar om humant genomprojekt (förklarat med diagram)

Användbara anteckningar om mänskligt genomprojekt! Human Genome Project är det mest ambitiösa och spännande vetenskapliga företaget av människan. Mänskliga genomprojekt administreras av National Institute of Health och US Deptt. av energi. I USA började arbetet med detta projekt 1990 med beslutsamhet att kartlägga och sekvensera den kompletta uppsättningen kromosomer på 15 år. Att förvärv

Anmärkningar om ofullständig dominans och meddominans

Anmärkningar om ofullständig dominans och meddomäner! Ofullständig Dominans: Dominans lag anses inte alltid vara korrekt eftersom det finns många exempel där den fullständiga dominansen är frånvarande. I sådana fall är vissa egenskaper hos F 1- fenotyp mellanliggande mellan föräldraegenskaper. I ofullstän

Bidrag från Gregor Johann Mendel mot Genetikstudien

Bidrag från Gregor Johann Mendel mot Genetikstudien! Gregor Mendel (figur 5.3) föddes 1822 till en familj av fattiga bönder i Silisian, en by i Heinzendorf som nu ingår i Tjeckoslovakien. Han slutade sin gymnasium vid 18 års ålder. Han fick denna tidiga utbildning i ett kloster i Bruno (tidigare Brunn i Österrike). I myc

Korsning: Mekanismer, slag, faktorer och betydelse

Korsning över kromosomerna: Mekanismer, slag, faktorer och betydelse! Korsning är processen för utbyte av genetiskt material eller segment mellan icke-systerskromatider av två homologa kromosomer. Korsning sker på grund av utbytet av sektioner av homologa kromosomer. Normalt, om oberoende sortiment äger rum, dvs när gener är närvarande på olika kromosomer, borde vi förvänta oss ett testkorsförhållande på 1: 1: 1: 1. Men när vi ti

Kopplingar av gener: Komplett länk, ofullständig länk och betydelse

Kopplingar av gener: Komplett länk, ofullständig länk och betydelse! Komplett länk: Om kopplingen är avslutad bör det endast finnas föräldrakombinationer och ingen rekombination. Morgan (1919) rapporterade en fullständig koppling i Drosophila. När vanlig manlig vild flyga med grå kropp och normala vingar korsades med kvinnlig med svart kropp och vestigial vingar, i F 1 var hybriderna alla gråa och normala vinge (med dominerande tecken). Men när F

Genetiska variationer: Rekombinationer och mutationer

Genetiska variationer: Rekombinationer och mutationer! 1. Rekombinationer: De organismer som uttrycker karaktärer hos båda föräldrarna är kända som rekombinanter och de händelser som är ansvariga för att blanda mammaliska och paternaliska karaktärer i sexuellt reproducerande organismer kallas rekombination. Nya komb

Sex Linked Arv och Non-Disjunction i Drosophila

Sex Linked Arv och Non-Disjunction i Drosophila! Könskromosomerna bär inte bara några av de gener som bestämmer kön utan andra gener också. Genen av vissa karaktärer är kopplade till sexkromosomer i Drosophila melanogaster. Omkring 150 sexlänkade tecken har hittills hittats här på ett fruktbart sätt. Morgan s f

Kopplingar av gener: Användbara anteckningar om koppling av gener

Kopplingar av gener: Användbara anteckningar om kopplingar av gener! I Mendels dihybridexperiment visade F1-dubbel heterozygoten alltid oberoende sortiment av de två paren gener vid tiden för gametbildning. Faktum är att principen var berättigad endast för att generna inte var knutna till varandra. Dett

Genetiska kartor över kromosomer: Kartläggningsteknik och betydelse

Genetiska kartor över kromosomer: Kartläggningsteknik och betydelse! Morgan (1911) förutspådde att övergångsfrekvensen styrs till stor del av avstånd mellan gener. Sålunda ökar sannolikheten för förekomst av korsning mellan två specifika gener då avståndet mellan dem blir större. Med andra ord är överfrekvensen direkt proportionell avstånd mellan gener. På grund av det

3 Viktiga Principer om arv: formulerad av Mendel

Tre viktiga arvsprinciper formulerade av Mendel är: (a) Principen om dominans (b) Principen om segregering eller renhet av gameter och (c) Princip för oberoende sortiment: (A) Principen (lag) av Dominans: Av två kontrasterande allelomorfa faktorer uttrycker endast en sig i en individ. Faktorn som uttrycker sig kallas dominerande medan den andra som inte har visat sin effekt kallas recessiv. N

Ärftlighet i människa: Teorier, grundläggande och väsentliga egenskaper av arv

Ärftlighet i människa: Teorier, grundläggande och väsentliga egenskaper av arv! Många synpunkter ställdes fram innan Mendel förklara överföringen av tecken från föräldrar till avkommor. 1. Fuktig ångteori: En grekisk filosof, Pythagoras (580-500 BC) föreslog att varje organ av djurkroppar producerade ångor och ny organism bildades genom kombination av olika organ. 2. Fluidteori

Kromosomal teori om arv (förklarad med diagram)

Kromosomteorien av arv! Efter upptäckten av Mendels lagar om arv visade forskare naturligt på mekanikens problem med de processer som de observerade. "Det" av det tidigaste tjugonde århundradet gav snabbt en oro med "hur"? Ett par papper av Sutton redan 1902 och 1903 (endast två och tre år, efter återupptäckten av Mendels landmärkepapper initierade genetikens modemålder) visade tydligt vägen till en fysisk grund för vetenskapen om ärftlighet. Den kromos

6 Metoder att studera mänsklig genetik - förklaras!

Några av de grundläggande metoderna för studier av human genetik är följande: Under senare år har nya tekniker utvecklats. Med dessa tekniker har det varit möjligt att förstå mycket om arvsläget hos ett antal tecken hos människor. 1. Stamtavla är väl inspelade och väl underhållna så det har blivit lättare att spåra överföringen av särskild karaktär genom generationen. 2. Befolkningsgeneti

Resultat av Mendelas experiment

Resultat av Mendelas experiment! (a) F1 endast av en typ: Mendel testade de sju karaktärerna individuellt genom att korsa en sort som bär ett visst tecken på karaktären (t.ex. lång) med en annan sort som bär ett annat drag av samma karaktär (t ex dvärg). Uniformly, Mendel korsar mellan de två olika sorterna för varje karaktär producerade alltid F 1 som endast var av en typ. När han t

Sexbestämning mellan två personer av samma art

Sexbestämning mellan två personer av samma art! Kön är ärftlig skillnad mellan två individer av samma art. Kön är en av de mest iögonfallande och intressanta typerna av ärftliga skillnader som observeras bland individer av samma art. Kön bestäms vid tidpunkten för befruktning, när man- och honkammarna smälter ihop. A. Manlig het

Principer om arv och variation

Principer om arv och variation! Genom enkel observation har vi alla blivit medvetna om att levande saker har individualitet. En människa är lätt att skilja från andra på olika sätt. På samma sätt kan hundar avhämtas, även om de är av samma ras. En annan intressepunkt är att när hundar har avkommor, är de alltid hundar, aldrig katter eller råttor. Vidare vet vi

Genomet: Betydelse, uppenbarelser och konsekvenser

I denna artikel kommer vi att diskutera om: - 1. Betydelsen av Genome 2. Human Genome Project 3. Genomiska Uppenbarelser 4. Utsikter och Inverkan av Människokomomet 5. Human Genome Revelations. Innehåll: Betydelse av genom Human Genome Project s Genomiska revelationer Utsikter och inverkan på humant genom Human Genome Revelations 1. B