grundläggande rättigheter

Rättsmedel för att skydda grundläggande rättigheter

En kort förklaring av de skrivelser genom vilka en individ kan skydda sina grundläggande rättigheter kommer inte att vara irrelevant. 1. Habeas Carpus: Denna skrift ger ett botemedel mot en person som är felaktigt kvarhållen eller begränsad. Den är adresserad till den person som förvarar en annan i förvaring. Han är

Naturen av våra grundläggande rättigheter

Typ av grundläggande rättigheter: (a) Mest utarbetade: En av de mest iögonfallande dragen i den indiska räkningen av rättigheter är att den är det mest utarbetade kapitlet i världen. Ett fullständigt kapitel som innehåller tjugofyra artiklar ägnas åt det. Kapitelens volymstorlek beror på uppräkning av sju rättigheter i minsta detaljer tillsammans med en utarbetad uppsättning begränsningar som åläggs dem. Sedan passagen av