bränsle

Bränslecell: Fördelar och nackdel med bränslecell

Bränslecell: Fördelar och nackdel med bränslecell! En bränslecell är en anordning som genererar el genom en kemisk reaktion. Varje bränslecell har två elektroder, en positiv och en negativ, kallad respektive anoden och katoden. De reaktioner som producerar el äger rum vid elektroderna. Image Courtesy: 24.media.t