frihet

Problem av frihet: Själv-determinism; Indeterminism (2811 ord)

Problem av frihet: Själv-determinism; Indeterminism! Modern psykologi, särskilt i de två skolorna av beteourism och psykoanalys tenderar att lära att mänskliga aktiviteter helt och hållet är bestämda av händelser som förekommer i förväg, precis som fysisk vetenskap verkar undervisa att händelser i den fysiska världen helt bestäms av föregångna fysiska händelser. Det hävdas ofta