livsmedel

Livsmedelssäkerhet: Vad är betydelsen av livsmedelssäkerhet?

Läs den här artikeln för att lära dig om viktigheten av livsmedelssäkerhet för ett land! Livsmedelssäkerhet avser tillgängligheten av mat och en tillgång till den. Ett hushåll anses vara livsmedelssäkert när dess boende inte lever i hunger eller rädsla för svält. Enligt World Resources Institute har den globala livsmedelsproduktionen per capita ökat väsentligt under de senaste decennierna. Image Courtesy:

Matproblem: Anteckningar om orsakerna till livsmedelsproblem

Några av de viktigaste orsakerna till livsmedelsproblemet är följande: (a) Befolkningstillväxt: Befolkningsexplosion är en av de främsta orsakerna till livsmedelsproblemet i Indien. Det finns mindre livsmedelsproduktion jämfört med ökad efterfrågan. Image Courtesy: centralasiaonline.com/shared/images/2010/08/18/PakMigrant.jpg (b) L

Typer av matkedjor som finns i ett ekosystem: Betes och Detritus-livsmedelskedjan

Typer av matkedjor som finns i ett ekosystem: Bete och Detritus matkedja! Överföringen av livsmedelsenergi från producenterna, genom en serie organismer (herbivorer till köttätare till sönderdelare) med upprepad ätning och ätning, är känd som livsmedelskedja. I naturen är i princip två typer av livsmedelskedjor kända - betande livsmedelskedja och detritus livsmedelskedja. 1. Beteende

Top 4 Food Products, som vi kommer från Djur

Mjölk, kött och ägg är de livsmedelsprodukter vi får från djur. Djurprodukter är rika på vitaminer och proteiner. Även om pulser, helvete, majs och så vidare ger oss proteiner, anses proteiner som härrör från djur bättre än de från växtkällor. Animaliska proteiner är mer fullständigt smälta av oss. Dessutom innehåller

Livsmedelssäkerhet: Betydelse och behov av livsmedelssäkerhet

Läs den här artikeln för att lära dig om Mat Säkerhet: Betydelse och Behov av Mat Säkerhet! Menande: FAO definierar livsmedelssäkerhet som ett tillstånd där alla människor alltid har tillgång till säker och näringsrik mat för att upprätthålla ett hälsosamt och aktivt liv. För att uppnå detta måste två villkor vara uppfyllda: säker, näringsrik och kvantitativt och kvalitativt lämplig mat måste tillhandahållas. Rika och fattiga, manlig

Topp 6 Hushållsmetoder för konservering av mat

Denna artikel lyfter fram de bästa hushållsmetoderna för att bevara mat. De sex hushållsmetoderna är: 1. Kylning 2. Uppvärmning 3. Canning 4. Pickle and Jam 5. Torkning 6. Använda kemiska konserveringsmedel. Hushållsmetod # 1. Refrigeration: Mikroorganismer men inte lätt förstöras av svår kyla är mindre aktiva vid låga temperaturer. Kylning anvä

8 Faktorer som påverkar den basala metaboliska hastigheten [BMR]

Denna artikel lyfter fram de åtta faktorer som påverkar den basala metaboliska hastigheten. Faktor # 1. Kön: Kvinnor har 6% till 10% lägre basal metabolisk hastighet jämfört med män. Kvinnans hormons påverkan står för skillnaden. Faktor # 2 Ålder: BMR är högst under de första 2 åren av livet. Den minskar g

Lager: Betydelse, klassificering och användningsområden

Efter att ha läst denna artikel kommer du att lära dig om: - 1. Betydelse av lager 2. Klassificering av lager 3. Användning. Betydelse av lager: Lager kan enkelt definieras som en vätska som har simrats under lång tid för att extrahera smaker från de använda ingredienserna. Vilken typ av vätska som helst kan användas för att starta ett lager. I nästan