ekonomisk redovisning

10 Stora begränsningar för finansiell redovisning

Följande punkter lyfter fram de tio begränsningarna för ekonomisk redovisning. De är: 1. Tillhandahåller otillräcklig information 2. Kontrollerar kostnaden inte möjlig 3. Historisk i naturen 4. Inspelning Faktisk kostnad 5. Svårighetsgrad i prisfixering 6. Tekniskt ämne 7. Enighet om redovisningsprinciper 8. Ej möjl