Europa

Europa ställdes inför fred 1945 politiskt disorganized och ekonomiskt förkränkt

Europa mötte fred 1945 politiskt disorganized och ekonomiskt förkränkt! 1945 slutade andra världskriget och i sin efterföljning mötte Europa politisk disorganisation och ekonomiska kriser. Europa disorganiserades politiskt på två fronter. Först var delningen av Europa med Östeuropa under Ryssland och Västeuropa under västerländsk makt. För det and