elektricitet

Generering och distribution av hydro-elektrisk kraft runt om i världen (med statistiska data)

Generering och distribution av vattenkraft i olika länder i världen är: 1. Kina 2. Kanada 3. Brasilien 4. USA 5. Ryssland 6. Indien 7. Japan 8. Europeiska länder 9. Sydamerika 10. Afrika 11. Oceanien . De flesta av världens länder utnyttjar nu vattenkraft som en energikälla. Produktionen eller genereringen av vattenkraft i viktiga länder i världen ges i tabell 9.7: Tabel

Kemiska effekter av elektrisk ström (förklaras med diagram)

Kemiska effekter av elektrisk ström (förklaras med diagram)! Vi använder el för att driva olika saker som fans, dörrklockor, värmare, glödlampor och så vidare. Dessa enheter använder sig av olika effekter av elektrisk ström, såsom magnetisk effekt och uppvärmningseffekt. En annan ofta använd effekt av elektrisk ström är dess kemiska effekt. När elektrici

Ledning av elektricitet i fasta ämnen, vätskor och människa

Ledning av elektricitet i fasta ämnen, vätskor och människa! Alla ämnen består av atomer, som har laddade partiklar som heter elektroner och protoner. Du vet att el i alla former beror på avgifterna på dessa partiklar. När laddade partiklar rör sig ordentligt, får vi en elektrisk ström. Konduktion i fasta ämnen: Bland fasta ämnen är metaller bra ledare av el. I metaller ä