utbildning

Betydelsen av skyddssäkerhet och faktorer som ansvarar för hemlöshet

Läs den här artikeln för att lära dig om vikten av skydd mot skydd och faktorer som är ansvariga för hemlöshet! Med ökande befolkning ökar också trycket på begränsade markresurser för bostäder. Skydd för människor eller livsmiljöutveckling på denna jord har till stor del skett inom ca 5% av arealområdet, vilket stöder mer än hälften av den globala befolkningen. Både överfulla, opla

Förändringen i utbudet: Ökning av utbudet och minskning av utbudet

Läs den här artikeln för att lära dig om förändringen av leveransen av en vara! Förändring av leverans eller förändring i utbudskurvan sker på grund av förändring av någon av de faktorer som antogs ständigt enligt leveranslagen. Förändringen kan antingen vara ett "Ökning av utbudet" eller "Minska utbudet". Ursprunglig jämv

Utbildningssystem: Utbildningens innebörd, aspekter och sociala funktioner

Läs den här artikeln för att lära dig om Educational System: Det är mening, aspekter och sociala funktioner! Utbildning är oumbärligt för individen och samhället, för utan det skulle det bli förlust av all den ackumulerade kunskapen i åldrarna och hela uppförandestandarden. En individ måste lära sig samhällets kultur eller de accepterade sätten att göra saker. Han måste vara s

Förhållandet mellan utbildning och samhälle (7040 ord)

Läs den här artikeln för att lära känna förhållandet mellan utbildning och samhälle! Samhället kan betraktas som ett system med sammanhängande ömsesidigt beroende delar som samarbetar (mer eller mindre) för att bevara en igenkännbar helhet och för att uppfylla något syfte eller mål. Socialt system hänvisar till det ordnade arrangemanget av delar av samhället och ett flertal individer som interagerar med varandra. Socialt system f

Social trygghet: Ett socialförsäkringsprogram som ger socialt skydd

Social trygghet: Ett socialförsäkringsprogram som ger socialt skydd! Social trygghet är främst ett socialförsäkringsprogram som ger socialt skydd eller skydd mot socialt erkända förhållanden, inklusive fattigdom, ålderdom, funktionshinder, arbetslöshet och andra. Social trygghet kan hänvisa till: Image Courtesy: noliesradio.org/wp/wp-c

Informationssystem: Fyra typer av informationssystem som identifierats av McFarlan

Informationssystem: Fyra typer av informationssystem som identifierats av McFarlan! McFarlan identifierar i sitt strategiska nät fyra typer informationssystem baserat på vilken roll de spelar i en organisation. (se fig. 5.1). Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/CS.jpg 1.

Utbildningsroll i förbättring av social och nationell integrering

Utbildningsroll i förbättring av social och nationell integrering! Social och nationell integration är avgörande för skapandet av ett starkt, förenat land, vilket är en nödvändig förutsättning för alla framsteg. Image Courtesy: wa2.unesco.org/uil/litbase/media/BurkinaFasoBEP-1-.jpg Den har en varierad innehållsekonomisk, social, kulturell och politisk - och dess olika aspekter är nära sammanlänkade. Det behöver: 1

Nyttiga anteckningar om Uruguayrundaförhandlingar (541 ord)

Användbara anteckningar om Uruguayrundan Förhandlingar! Uruguayrunda Förhandlingar 1995 och den resulterande Världshandelsorganisationen (WTO) som krävde internationell handel mellan länder på lika villkor införde många förändringar. Handel med varor, tjänster, personer (invandrare) och kapital skulle göras mer "opartisk" så att det blir en gradvis minskning av behandlingen av dessa handelsfaktorer som härrör från värdnationen och det importerade landet. Fortfarande är d

De väsentliga egenskaperna hos den nuvarande vetenskapliga rörelsen av utbildningen

De viktigaste egenskaperna hos den nuvarande vetenskapliga rörelsen för utbildning är som följer! En av de viktigaste egenskaperna hos den nuvarande vetenskapliga rörelsen i utbildning är erkännandet av de stora skillnaderna bland barn. Individuella skillnader bland människor har erkänts i århundraden. Image Co

Betydelsen av individuella skillnader i utbildning

Betydelsen av individuella skillnader i utbildning! Betydelsen av individuella skillnader i utbildning har länge erkänts. Det omfattande experimentella arbetet som har genomförts, började av Galton och fortsatte fram till idag, har sålt ökat vår kunskap om individuella skillnader och har sålt deras betydelse för utbildning att deras existens och vikt nu är en fråga om allmän acceptans. Image Cour

Inlärningsprocess: Förstå betydelsen av lärprocessen

Lärande Process: Förstå betydelsen av Learning Process! En grundläggande aspekt av den nuvarande uppfattningen om lärande är dess betydelse. Innehållet i inlärningsprocessen, förklarad ur olika synvinklar, ges som följer: Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/France_in_XXI_Century._School.j

Gruppering: Fördelar och användning av gruppering i undervisning och lärande

Gruppering: Fördelar och användning av gruppering i undervisning och lärande! Resultaten av tidigare forskning hade lett till slutsatsen att det bara var att separera barn i klasser enligt intelligenstestkvoter och mental ålder inte resulterat i ökad prestation för enskilda barn. Image Courtesy: opencolleges.edu.a

Betydelsen av manipulation i undervisning och lärande

Betydelsen av manipulation i undervisning och lärande! Denna viktiga tendens kallas ibland tendensen till konstruktion och förstörelse. Det är instinktivt för en elev att utforska ett föremål, ta det i stycken och sätta dem ihop. Önskan att röra på något objekt han ser är mycket bra i den unga eleven. Manipulatio

Varför Undervisning och lärande behöver forskning för att det ska förbättras?

Få svaret på: Varför Undervisning och lärande behöver forskning för att det ska förbättras? En av de grundläggande fakta som varje lärare borde veta är att framsteg i undervisning och lärande endast kan uppnås genom forskning som styrs av korrekt utbildningspolitik. Vi kan inte förneka att kärnor av rupier slösas årligen i skolhanteringen på grund av lärarens okunnighet om de mest effektiva undervisningsmetoderna, de bästa sätten att välja och organisera ämnet, eller de bästa sätten att klassificera och främja elever. Image Courtesy: hechinge

UPSC: s roll i det föränderliga sammanhanget av styrning

UPSC: s roll i det föränderliga sammanhanget med styrelseformer! Ge en kort förklaring av UPSC och dess relaterade bestämmelser. Vad kräver styrningen i dagens dag från en sådan kropp och hur kroppen gör bör uppfylla de förväntningar som är förknippade med den. Image Courtesy: i.unu.edu/media/ourworld.unu.edu-en/a

Unionens offentliga tjänstekommission utför följande funktioner

Unionens offentliga tjänstekommission utför följande funktioner: I den indiska författningen har bestämmelser om den offentliga tjänstekommissionen innehålit från artikel 315 till artikel 323 i del XIV. Det ska finnas en offentlig servicekommission för unionen och den offentliga tjänstekommissionen för staterna. Image Cou

4 grundläggande delar av ändamålsenlig utbildning

Några av de grundläggande delarna av målmedveten utbildning är följande: Som ett annat program för att relatera utbildning till liv och produktivitet, rekommenderar vi att arbetslivserfarenhet införs som en integrerad del av all utbildningsledning eller yrkesutbildning. Vi definierar arbetslivserfarenhet som deltagande i produktivt arbete i skolan, i hemmet, på en verkstad, på en gård, på en fabrik eller i någon annan produktiv situation. Image Cour

Varför människor relaterar utbildning till sitt liv? - Besvarat!

Få svaret på: Varför människor relaterar utbildning till sitt liv? Såsom är välkänt är det befintliga utbildningssystemet i stor utsträckning inte kopplat till livet och det finns en bred gulf mellan innehållet och syftet och de nationella utvecklingsproblemen. Utbildningsväsendet återspeglar exempelvis inte den högsta betydelsen av jordbruket som försummas i alla skeden och lockar inte till sig en tillräcklig andel av de bästa talangerna i landet. Inskrivning i u

Mänsklig utveckling: Utveckling inom ekonomiska, sociala och kulturella områden

Mänsklig utveckling: Utveckling inom ekonomiska, sociala och kulturella områden! Huvudsyftet med utvecklingen är människors välbefinnande, vilket innebär utveckling på ekonomisk, social och kulturell nivå. Image Courtesy: stayaliveuk.com/wp-content/uploads/2012/04/XXL.jpg FN: s utvecklingsprogram (UNDP) publicerade sin första rapport om mänsklig utveckling 1990, där mänsklig utveckling definierades som processen att utvidga människors val. De viktigas

Handelsjournalerna och klasspublikationerna - Essay

Det finns vissa tidskrifter eller tidskrifter som nästan helt och hållet appellerar till en särskild klass av personer som läkare, tandläkare, bönder, drapers, arkitekter, flygare etc. Dessa kallas "klasspublikationer". Image Courtesy: tradeandexportme.com/wp-content/uploads/finance.jpg Det finns några papper och tidskrifter som bara är avsedda för speciella handlare och utgör ett utmärkt medium för reklam för den handel de representerar och kallas "trade journals." Dessa

Vilka är PURA: s huvudmål?

Huvudsyftet med PURA är följande: PURA (tillhandahållande av stadsbyggnader på landsbygden) är ett landsbygdsutvecklingsprogram som föreslagits av Dr. APJ Abdul Kalam, för att utveckla Indien 2020. Programmet syftar till att tillhandahålla bekvämligheter som liknar stadsområden till landsbygden. Dess huv

Uppsats om vetenskap som en grundläggande del av utbildningen (450 ord)

Uppsats om vetenskap som en grundläggande del av utbildningen! En grundläggande distinktion mellan traditionella och moderna samhällen är utvecklingen och användningen av den senare av vetenskapsbaserad teknik som hjälper till modernisering av jordbruket och utvecklingen av industrier. Image Courtesy: teachers.wrdsb

Varför utbildning anses vara det viktigaste instrumentet för förändring?

Få svaret på: Varför Utbildning anses vara det viktigaste instrumentet för förändring? 1.Utveckling av personal: Dessa svåra, komplexa, signifikanta och brådskande problem är alla ömsesidigt beroende, och det kortaste och mest effektiva sättet att lösa dem är uppenbarligen att göra en samtidig attack på alla fronter. Image Courtes

Fysisk tillväxt och utveckling av barn

Fysisk tillväxt och utveckling av barn! Det viktigaste, mest användbara, mest bedrägliga, mest förvirrande, mest försummade faktumet i utbildningen är tillväxt. Viktigast, eftersom det första övervägandet under skolåren borde vara att tillväxten uppnås. mest användbara, eftersom tillväxten i mjukheten och kraften ger flera möjligheter till utbildning som bedrar sig, eftersom utbildning ständigt misslyckas för sin egen prestation vad som verkligen har skett genom att mogna; förvirrande, eftersom tillväxt innebär en konstant förändring försummad eftersom den är så uppenbar och ändå så subtil. Til

Utbildningsmål: Huvudmål av utbildning

Några av de viktigaste målen för utbildningen är följande: Utbildning har en stor social betydelse. Sedan tidigaste Limes-filosoferna har ägnat sig åt det en hel del uppmärksamhet som definierar dess natur och mål. I modern tid har alltför framstående pedagoger och enastående lärare givit utbildningen en hög plats i sina verk. Olika åsikte

Post-oberoende ansträngningar att reformera utbildningssystemet!

Post-oberoende ansträngningar att reformera utbildningssystemet! Sedan uppnåendet av frihet är en bestämd trend mot reformering av utbildningsväsendet skenbar. Från Lime Lo Lime kommittéer har utsetts för att undersöka felen och föreslå medel för förbättring. Mudaliar Report on Secondary Education (1952) betonade behovet av att träna indianer i det demokratiska livet. Rapporten läs

Tre steg i bildandet av allmän opinion

Eftersom den allmänna opinionen är ett slags syntetiskt medelvärde uppstår frågan. Hur bildas det? Det finns tre steg i bildandet av den allmänna opinionen: (i) Uppkomsten av ett problem (ii) diskussion och föreslagna lösningar pro och con (iii) ankomst till enighet Så snart en offentlig fråga framträder finns det vanligtvis en preliminär diskussionsfas. Frågan def

Kort avsnitt om meningen med utbildningen

Kort avsnitt om meningen med utbildningen! Utbildning är en av de grundläggande förutsättningarna i alla mänskliga samhällen. Ordutbildningen härstammar från det latinska ordet utbilda vilket innebär att man tar upp och är kopplat till verbet utbilda vilket innebär att frambringa. Idén om utbildning är inte bara att ge eleverna instruktioner i vissa ämnen utan också och i huvudsak att ta upp honom eller utveckla de vanor och attityder som kan göra det möjligt för honom att möta framtiden väl. Platon höll fast a

Utvecklingen av styrka och skicklighet hos barn (med diagram)

Utvecklingen av styrka och skicklighet i barnens! Tillväxten i fysisk storlek, i proportion och i vävnad har beskrivits kortfattat ovan. Nästa fråga handlar om utveckling i styrka och skicklighet. Är ökning av styrka lika anmärkningsvärd som de i vikt? Ökar styrkan och vikten särskilt snabbt vid tonåren? Finns det

Utbildning, Social Stratifiering och Ojämlikhet

Utbildning, Social Stratifiering och Ojämlikhet! Utvecklingen av utbildning har alltid varit nära kopplad till idealen om massdemokrati. Reformers värderar utbildning, självklart, för egen skull för den möjlighet det ger för individer att utveckla sina förmågor och färdigheter. Men utbildning har också konsekvent ses som ett medel för utjämning. Universell u

Mahatma Gandhi syn på landsbygdsregenerering

Mahatma Gandhi Visningar på landsbygdens regenerering! För Gandhi var läget i byarna i Indien det sanna indexet för landets stat - om landets land skulle vara tillfredsställande måste stadens del förbättras. Gandhi lösning var regenerering av byar genom ett omfattande program för landsbygdshöjning som täcker alla områden som hälsa, utbildning och sysselsättning. Bybaserade in

Två nivåer av kastkontroll över utbildning

Två nivåer av kastkontroll över utbildning! Dominans och kontroll av traditionell kastestruktur över sekulära och moderna utbildningsinstitutioner verkar på två nivåer. För det första finns det en strukturell nivå. Från toppen till botten fortsätter kaste dominansen och manipulerar utbildningsstrukturen längs kasta linjer för att stärka sin traditionella kontroll. För det andra

Identifiering av eliter: Positions-, berättigande och utgåva

Några av metoderna för att identifiera eliterna är: 1. Positional Approach, 2. Reputational Approach, 3. Issue Participation Approach. Problemet med att identifiera eliter är inte en ny till samhällsvetenskapliga idag. Studier inom denna sfär har för det mesta genomförts i västsamhällen efter tre huvudsakliga förhållningssätt: (a) Positiv, (b) Reputation, och (c) Utfärdar deltagande. I detta doku

Rig-Veda: Användbara anteckningar om Rig-Veda

I Rig-Veda finner vi inte Sudra omnämnande utom i Purusasukta, som anses vara av senare ursprung. Purusasukta innehåller en myt om ursprunget för den fyrfaldiga sociala strukturen. Här nämns alla fyra led ihop. I denna psalm är det hävdat att alla fyra rangerna härstammar från den stora Purusaen. De fyra

Mahatma Gandhi Visningar på Felaktigt Utbildnings System

Mahatma Gandhi Visningar på Felaktigt Utbildnings System! Enligt Gandhis uppfattning fungerade utbildningssystemet som britterna i Indien inrättat som ett viktigt instrument för att konsolidera deras håll över landet. En direkt följd av detta var förstärkningen och utvidgningen av sprickorna i det indiska samhället. Han tro

Mahatma Gandhi Visningar på "Civilisation"

Mahatma Gandhi Visningar på "Civilisation" Även om en hindu var Gandhi djupt knuten till eklektiska värderingar och vördade alla trossamfund som representerar uppfattningar om den högsta sanningen. Han var stolt över Indiens antika kulturarv och som sådan var han akut medvetna om den skarpa kontrast som presenteras av det moderna samhället. Han va

Mahatma Gandhis åsikter på: Förvaltningsprincipen

Mahatma Gandhis åsikter på: Förvaltningsprincipen! Denna princip utvecklades i Gandhi sinnen som ett resultat av hans andliga utveckling, som han delvis skyldig sig i hans djupa engagemang med och studien av teosofisk litteratur och Bhagvad Gita. Hans förtrogenhet med kapitalets maximitillskott i västlig juridisk tradition gjorde honom också medveten om konsekvenserna av förvaltningsprincipen. På et

Mahatma Gandhis syn på offentlig service

Mahatma Gandhis syn på offentlig service! En mycket viktig aspekt av Gandhis tanke, som hade betydande sociala konsekvenser, var de normer som han satte för en "offentlig arbetare". Dessa formulerades enligt hans höga moraliska normer utan vilka han kände; det kan inte vara ett hälsosamt offentligt liv. Han

Mahatma Gandhi Visningar på utbildning: Som ett instrument för social förändring

Mahatma Gandhi Visningar på utbildning: Som ett instrument för social förändring! Förutom satyagraha, som syftade till fredlig konfliktlösning, var den främsta bland de andra förändringsinstrumenten, enligt Gandhis uppfattning, utbildning. Det kommer att vara relevant att undersöka några av de konkreta systemen för utbildning som Gandhi konceptualiserat och genomfört med hjälp av sina medarbetare och även de system som han visualiserat för framtiden. För att exempl

Mål för utbildningsrekonstruktion

Uppbyggnaden av utbildning syftar till fem mål: (1) Att göra utbildning relevant för landets utvecklingsbehov och förväntningar i samhället. Detta kräver att anställnings- och yrkesorientering ges till hela utbildningssystemet. (2) Att utveckla tänkande makt för studenter genom att omorganisera innehållet, undervisningsmetoden och provningssystemet. (3) Att m