jord

Jordens energibalans och strålning av klimatförändringar

Läs den här artikeln för att lära dig om energibalansen på jorden och strålningstvingande klimatförändringar. Introduktion: Vår jord mottar kortvågs strålning från solen; en tredjedel av dem återspeglas och resten absorberas av atmosfären, oceanerna, marken, isen och biota. Den energi som absorberas från solstrålning är balanserad på lång sikt av utgående strålning från jorden och dess atmosfär. Men balansen mellan d

Skogskåpa av jorden (med statistik)

Denna artikel ger en översikt över jordens skogsöverdrag. Enligt FAO, Global Forest Assessment, 2005 var nästan 30% av jordens landmassa som sträckte sig över 3, 95 miljarder hektar täckt av skog och skogsmark. Denna mängd uppgick till 5, 1 miljarder hektar eller 40% av den globala ytan 1990. Bland

Topp 4 typer av vindbälten på jordytan

Denna artikel lyfter fram de fyra främsta typerna av vindbälten på jordytan. Typerna är: 1. Inter-tropisk konvergenszon 2. Handelsvindmönster 3. Subtropiskt högt tryck 4. Polar Easterlies. Typ # 1. Inter-tropisk konvergenszon (Doldrums): Eftersom luft uppvärms och stiger vid ekvatorn bildas en zon med lågt tryck. Denna