dräneringssystem

Anteckningar om flera flodteorier i Himalayans avloppssystem

Antecknar flera flodteorier i Himalayans avloppssystem! En alternativ förklaring angående utvecklingen av himalayans dränering har blivit erbjuden av flervärdesteorin. Principerna av denna teori har svårt att acceptera förekomsten av en stor flod som Indo-Brahm eller Shiwalik på geologiska och fysiografiska grunder. Image

Avrinning av mark: Behov, fördelar och klassificering (med diagram)

Läs den här artikeln för att lära dig mer om behov, fördelar, klassificering, design och konstruktion av avrinning av mark. Behov av avlopp: Med sin natur skapar bevattning periodiskt mättade förhållanden för övre skikt av markbildning. Under en lång period där intensiv bevattning utövas, tenderar även djupa jordlag att bli mättade och följaktligen stiger underjordiskt vattenbord i avsaknad av tillräckliga dräneringsanläggningar. (Inflöde = utflöd