direktivsprinciper

Direktivets principer för statspolitik

1. Aspiration för en välfärdsstat: Indiens konstitution riktar sig inte bara till inrättandet av politisk demokrati utan också till en välfärds- eller socialtjänststat. 1900-talet Laissez Faire, teorin påverkar inte ramarna av vår konstitution. Faktum är att de var knutna till socialismens filosofi som gradvis svepte över världen under dessa år. "Politi