depression

Maniska depressiva psykoser: Typer och förklaringar av maniska depressiva psykoser

Maniska depressiva psykoser: Typer och förklaringar av maniska depressiva psykoser! B liven (1972) opines att 1970-talet kan beskrivas som ålder av melankoli som affektiva störningar observeras öka i snabb takt i den gemensamma befolkningen. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpg