demokrati

Demokrati och dess konsekvenser för framtiden för global styrning

Tillväxten av globala risker förändrar snabbt kontexten för styrning. Det verkar som om tillväxten av sådana risker markerar den viktigaste sociala förändringen som påverkar statens förhållande till det civila samhället. Medan staten fullt ut är involverad i skapandet av sådana risker, till exempel genom att söka efter allt destruktiva vapen och främjande av ekonomisk "liberalisering" som har resulterat i global ojämlikhet och ekologisk försämring, är staten fortfarande den politiska aktören mest kunna motverka sådana risker. Om styrningen av glo