debatt

Idealism Vs. Realism (debatt)

Både idealister och realister står starkt emot varandra. Kärnan i denna opposition är frågan om makt i politiken. Realisterna accepterar sin roll och förespråkar sin ledning. Idealisterna avvisar makten som en oönskad faktor som kan och bör elimineras. De betonar istället moralens värde som grund för alla relationer mellan nationer. Idealism o