databas

3 steg med normalisering av data

Några av de viktiga stegen som är involverade i processen med normalisering av data är följande: Det finns flera sätt att gruppera dataelement i tabeller. Databasdesignern skulle vara intresserad av att välja det sätt som säkerställer inga avvikelser vid datagruppering. Dessa anomalier inkluderar data redundans, förlust av data och falska relationer i data. Bildrätt

Datakommunikation: Användning av nya tekniker för datakommunikation

Datakommunikation: Användning av nya tekniker för datakommunikation! Nätverk utvecklas med datakommunikationsteknik. Affärsdata kommunikationssystem består av datorer, terminaler och kommunikationslänkar och sänder olika typer av data såsom numerisk, textuell, grafisk, bild, röst mm Image Courtesy: einstein.stanford

Databas: Sex viktiga typer av databaser

Användbara anteckningar om sex viktiga typer av databaser: 1. Operativ 2. Slutanvändare 3. Centraliserad 4. Distribuerad 5. Personlig och 6. Kommersiell databas! Planeringsdata innefattar också beslut om datatyper som ska användas i databasen. Till sist kan datatyperna grupperas som numeriska, tecken, datum, memo (lång text) och logisk (True eller False). Ima

Hur vertikal integration av data är relaterad till relationella databaser?

Läs den här artikeln för att lära dig om förhållandet mellan relationsdatabaser och vertikal integration av data! Databasplanering kan bidra till att minska kostnaderna för lagring av data. Det kan också säkerställa att den nödvändiga flexibiliteten bibehålls i databaser så att de snabbt kan svara på företagets förändrade behov. Image Courtesy:

Modeller av databasarkitektur: hierarkiska, nätverk och relationella modeller

Några av modellerna för databasarkitekturen är följande: Processen att definiera den konceptuella utformningen av dataelement och deras interrelationer kallas datormodellering. Den traditionella tillämpningens tillvägagångssätt för dataanalys byggde olika modeller för varje datafil. Image Courtesy: ysma.gr/static

Komponenter i Database Management Systems Software (6 Components)

Några av de viktigaste funktionella komponenterna i databashanteringssystem är följande: Kärnan i databasmetoden ligger i databasstyrningssystemen (DBMS). DBMS är den programvara som ansvarar för hanteringen av databasen. Förvaltningen av en databas omfattar aktiviteter som: en. Organisera data genom att definiera dataelementen och deras relationer; b. Uppda

Betydelsen av Management Support Systems för företag

Betydelsen av Management Support Systems för företag! Management Support Systems fokuserar på ledande användning av informationsresurser. Dessa system ger information för att hantera planering och beslutsfattande. Informationen som tillhandahålls av dessa system baseras på både interna och externa data med hjälp av olika dataanalysverktyg. De erbj

Databas: Betydelse, grunder och egenskaper

Låt oss göra en fördjupad studie av databasens mening, grunder och egenskaper. Betydelse av databas: Data är en uppsättning information som krävs för ledningsbeslut. Data, när den bearbetas till meningsfull form, kallas Information. Denna information är användbar för affärstransaktioner, beslutsfattande och generering av ledningsrapporter. En databas

Databas System: Mål, Elements and Scope

Läs den här artikeln om du vill lära dig om databassystemet i en organisation. Efter att du har läst den här artikeln kan du lära dig om: 1. Målsystemets databaser 2. Elements of Data Base System 3. Omfattningen av databasystemet. Mål för databas-systemet: Huvudmålet med ett organisationsdatabassystem är att samla in de data som krävs för att driva företaget och göra den tillgänglig för dem som har ett legitimt behov av det. Samma data är o