korruption

Korruption fri samhälle enligt internationell rätt!

Korruption fri samhälle enligt internationell rätt! Det har hävdats att kampen för att främja mänskliga rättigheter och kampen mot korruption delar en hel del gemensam grund. En korrupt regering som avvisar både insyn och ansvarighet kommer inte troligen att respektera mänskliga rättigheter. Kampanje

En internationell juridisk ordning för att bekämpa korruption!

En internationell juridisk ordning för att bekämpa korruption! Det har förekommit ett växande lagstiftningsområde både på nationell och internationell nivå när det gäller korruption. De ledande globala och regionala organisationerna speglar denna rörelse, inklusive Förenta nationerna, Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF), Europarådet, Europeiska unionen (EU), Organisationen för amerikanska stater (OAS), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), den globala koalitionen för Afrika (GCA) och den internationella handelskammaren, har formulerat antikorruptionspolitik