kemikalier

3 Vanliga kemiska gödselmedel och deras industrier

Tre vanliga kemiska gödselindustrin är följande: 1. Kvävegödselmedel 2. Fosfatgödselmedel 3. Potashgödselmedel. Jordens tillväxt, utveckling och produktivitet beror på jordens bördighet och jordens bördighet beror på flera faktorer, särskilt på dess mineralkomponenter som fosfor, kalium, kväve, kalcium, magnesium, svavel etc. Det kritiska

Kemiska produkter: Klassificeringar av kemiska produkter

Kemiska produkter: Klassificeringar av kemiska produkter! Det finns en mängd olika kemiska produkter och deras antal ökar fortfarande med den nya forskningen inom detta område. Enligt den amerikanska budgetbyråns standardklassificering. Följande kemiska produkter har identifierats: 1. Industriella oorganiska och organiska kemikalier: Alkalier och klor, industriella gaser, kol för råoljor, färgämnen, färgämnen, organiska pigment, oorganiska pigment, andra industriella organiska kemikalier såsom ättiksyra, myrsyra, syntetisk parfym, smakämnen och liknande. Kemikalier s