byggteknik

Trappor: Betydelse, Typer och Klassificering

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om: - 1. Betydelse av trappor 2. Typer av trappor 3. Klassificering 4. Förfall 5. Underhåll. Betydelse av trappor: En trappa är en uppsättning steg som tillhandahålls i en byggnad för att klättra från en våning till en annan. Det ger medel för vertikal transport inom byggnaden. Typer av tr

RCC tak och golv

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om RCC-tak och golv. Försiktighetsåtgärder vid uppbyggnad av RCC-tak på murmur och projektion utanför byggnaden: Den utskjutande delen av plattan är cantilever med fri stöd på murmur. På grund av det strukturella tillståndet har plattan ett negativt böjmoment som orsakar spänning vid stödet ovanpå. Skivan kommer a

Topp 5 typer av tälttak

Denna artikel lyfter fram de fem främsta typerna av taktak. Typerna är: 1. GCI eller AC-täckning 2. Kakelbeläggning 3. Skiffer takläggning 4. Skydd av timmer 5. Skyddstak. Typ # 1. GCI eller AC-täckning: Dessa används oftast i tak. Dessa ytbeläggningar ska vara helt vattentäta eftersom materialen är avsedda för ändamålet. Men mycket

Jack Arch Roof (med diagram) | Byggnader

Jackbåttaket består av bågar av antingen tegelsten eller kalkbetong, som stöds på den nedre flänsen av RSJ. Balkarna är placerade i ett avstånd på 1, 0 till 1, 5 m mitt i mitten och stöds i ändarna antingen på väggar eller längsgående balkar. Ökningen av bågen hålls 1/12 av spännvidden. Minsta djup vid k

Reparation av träposter

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om: - 1. Reparation eller förstärkning av träpostar 2. Tecken på förfall och resultat av träposter 3. Förfarande för att stärka träposter i situ 4. Träposter i kontakt med mark 5. Trädörr och Fönsterramar 6. Ironmongery 7. Reparationer till träluckor. Reparation eller

Ventilation för byggnader: Betydelse, krav och axel

Efter att ha läst denna artikel kommer du att göra om: - 1. Betydelse av ventilation 2. Krav på ventilation 3. Ventilationsaxel. Betydelse av ventilation: Ventilation är processen att tillföra friskluft till ett slutet utrymme eller avlägsnande av oren luft från insidan av ett slutet utrymme. Ventilation av ett utrymme kan göras genom naturlig process eller mekanisk metod. Ventil

Sprickor observeras i golv av byggnader

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig mer om de sprickor som observeras i golv av byggnader. Sprickor kan endast vara på ytan som uppstår på grund av temperaturvariation och krympning. Sprickor i bottenvåningen sker på grund av: jag. Förlikning av jord under underbasen, som i allmänhet är fylld jord och kanske inte har komprimerats ordentligt. ii. Omvår

Golvtyper: Topp 5 typer av golv

Denna artikel lyfter fram de fem största typerna av golv. Typerna är: 1. Timmergolv 2. Terrazzo Golv 3. Mosaic Golv 4. Keramiska Golvbelagda Golv 5. Vitrerade Golvplattor. Typ # 1. Trägolv: Den viktigaste åtgärden före reparation av trägolv är att studera golvsystemets konstruktion och orsakerna till skador. Repara

Flitched Beams eller Composite Beam

Flitsad stråle eller sammansatt stråle är gjord genom att sammanfoga träsektionerna eller träsektionerna och stålplattorna med bultar och muttrar för att fungera som kompositstråle. Ibland läggs stålprofiler i träbjälkarna för att förhindra slitage. På grund av att man korrekt medför att belastningen på komponenterna i samma avstånd från den neutrala axeln skulle vara densamma. Skruvarna ska skj

Line Betong Terracing och Cement Betong Tak

Denna artikel kommer att hjälpa dig att skilja mellan Line Concrete Terracing och cement betong tak. Skillnad # Lime Betong Terrasser: 1. Tillgänglighet av ingredienser: Lätt tillgänglig, men det är svårt att säkerställa kvalitet. De basmaterial som krävs av god kvalitet är inte lätt tillgängliga. 2. Shutter

Joists: Reparation, Byte och Liv

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om: - 1. Reparation av jäklar 2. Utbyte av jägar 3. Liv 4. Komplett ersättning av golv och stödjande strukturella medlemmar. Reparation av fogar: Balken behöver undersökas för att fastställa den nuvarande styrkan. Om bjälkarna spärrar sina ändar har visat sig vara tillräckligt starka i ytterligare ett decennium eller så, kan reparationer till dem genomföras. Ändarna av bjäl

Anmärkningar om RBC-konstruktion

Denna artikel ger anteckningar om RBC-konstruktion. Förstärkt tegelbetongkonstruktion av tak ses vanligtvis i områden där kvaliteten på tegelstenar är mycket bra och stenchips för betong är kostsamma. Det är inget annat än att ersätta betong delvis med tegelstenar. Tegelstenar är porösa och absorberar fukt. Följaktlige

Topp 2 Orsaker till skador på stålstruktur

Denna artikel lyfter fram de två främsta orsakerna till skador på stålkonstruktionen. Orsakerna är: 1. Korrosion av stålkonstruktion och förebyggande åtgärder 2. Fogar och fästanordningar. Orsak # 1. Korrosion av stålkonstruktion och förebyggande åtgärder: Stålkonstruktioner påverkas ofta av korrosion. Förebyggande a

Förstärkning av Cantilever Beams

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om förstärkning av cantilever balkar. En cantilever beam behövs ofta för att ta mer last än för vad den konstruerades och konstruerades. Det kan bero på föreslagna uppförande av ett golv ovanför eller av någon annan anledning. En omedelbar lösning på detta ges i allmänhet genom att upprepa ett stöd vid spetsen av den kantiga strålen. Detta, i stället

Byggnader som påverkas av Atmosphere nära Sea Shore

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om de byggnader som påverkas av atmosfären nära havet. Haven presenterar extremt fientlig miljö och det kräver multidisciplinära åtgärder för att uppnå nödvändig kvalitet i strukturer som skulle vara starka, säkra, varaktiga och framför allt ekonomiska i sådan miljö. De material som a

Topp 7 Metoder som används för reparation av betongstruktur

Denna artikel lyfter fram de översta sju metoderna som används för att reparera betongkonstruktionen. Metoderna är: 1. Förstärkning av strukturer 2. Reparationer av epoxi 3. Reparation av hårsprickor genom grouting 4. Epoxikoncentration 5. Reparation av golv 6. Reparation av kolonner 7. Reparation av korroderade RCC-plattor. Metod

Underhåll och rehabilitering av betongstruktur

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om: - 1. Reparation av betongstrukturer 2. Fysisk undersökning av vanliga defekter och skador 3. Sprickor i betong 4. Inspektion av sprickorna. Reparation av betongkonstruktioner: Gränsen mellan underhåll och rehabilitering av strukturen är ganska vagt. Gener

Betong: Användning och hållbarhet

Efter att ha läst denna artikel kommer du att lära dig om: - 1. Betong i användning av byggnadsstrukturer 2. Betongens hållbarhet 3. Hydration av cement- och vattencementförhållande 4. Hydrerad cementpasta 5. Arbetsbarhet 6. Faktorer som påverkar hållbarheten hos betong 7. Förhindrande Underhåll. Betong i

Brandbeständighet i betongstruktur

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om brandbeständigheten i betongstrukturen. Ett betongelement av konstruktion, när den utsätts för eld, genomgår en gradvis minskning av styrka och styvhet. Brandbeständigheten hos ett byggnadselement uttrycks som den tid för vilken elementet motstår någon förändring eller skada eller splittring. Faktorer som

Reparation av skadade stålrörformar

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om reparationer av skadade stålrörformar. Stålkonstruktioner är idag tillverkade av rörformiga sektioner. Stålrörsektionerna har fördelar över andra strukturella sektioner. De ger större lokal styrka mot påverkan, och minimerar utsidan av ytan som är utsatt för korrosion, smuts eller annan nedsmutsning. Rören har samm

Metoder för reparation av betongsprickor

Denna artikel lyfter fram de två bästa metoderna för att reparera betongsprickor. Metoderna är: 1. Sprickor som resulterar i splittring av betong och exponering av förstärkningen 2. Shotcrete / Guniting. Metod # 1. Sprickor som resulterar i splittring av betong och exponering av förstärkning: Ytbehandling: Ytbehandling är ett mycket viktigt föremål i allt reparationsarbete som kan göras genom chipping, luftvattenspjällning, användande av borste etc. Bättre ytbeh

Orsaker till misslyckande av RCC ramad struktur

Denna artikel lyfter fram de tre huvudorsakerna till orsakerna till misslyckande av RCC-ramad struktur. Anledningarna är: 1. Designbrist 2. Försiktighet mot inkräktande på betongens hållbarhet 3. Konstruktionsbrist på betong. Orsak # 1. Designbrist: jag. Dålig strukturell konstruktion orsakar oförutsedda spänningar i zoner där sektionen inte har fått tillräcklig förstärkning. ii. Tillhand

Vattenprovande behandlingar till RCC-tak

Denna artikel lyfter fram de tre största användningarna av kemikalier i vattenskyddande behandlingar till RCC-tak. Applikationerna är: 1. Reparation av RCC-tak med polyuretentbaserad vattentätningsförening 2. Reparation av RCC-tak med limtrackning med icke-krympbar gödningsförening 3. Reparation av RCC-tak med limtäckning med Polycrete. Applik

Kemikalier som används för reparation av betongkonstruktioner

Denna artikel lyfter fram de fem huvudtyperna av kemikalier som används för att reparera betongkonstruktioner. Typerna är: 1. Kemiska tillsatser för betongverk 2. Polymer 3. Latex 4. Polymer Latex 5. Epoxiförening. Typ # 1. Kemiska tillsatser för betongverk: Kemiska tillsatser som används för betongbyggnads- och reparationsarbeten kan i stor utsträckning klassificeras i tre grupper baserade på grundmaterialet i deras sammansättning: en. Polymerba

Reparationer av RCC-balkonger

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om reparationer av RCC-balkonger som slingrar. Det är ett vanligt fenomen, speciellt i repetitiv masskonstruktion, och de balkonger som projiceras utifrån hittas. Balkongerna är uppbyggda som överdrag från murmurarna 1, 2 till 2, 0 m. Cantilever-plattan kan ha utformats ordentligt; men i de flesta fall under konstruktion förskjuts toppdragningsstål vid stödet, vilket minskar hävarmen och därigenom minskar motståndet. Sprickor upp

7 Huvudmetoder för korrigering av betongsprickorna

Denna artikel lyfter fram de sju huvudmetoderna för att korrigera betongsprickorna. Metoderna är: 1. Sprickor i RCC-medlem 2. Sprickor på grund av överdriven skjuvning 3. Sprickor i skivor 4. Tryckkrossning 5. Sprickor i stiftelsen på grund av Förlikning 6. Belastningsrelaterade tekniker 7. Ändring av struktursystemet. Metod

12 Major typer av sprickor i väggar

Denna artikel lyfter fram de tolv stora typerna av sprickor i väggar. Typerna är: 1. Horisontell spricka vid korsningen av takplattan och murverkets väggstöd 2. Vertikala sprickor vid korsning av RCC-kolonn och väggmurning 3. Sprickor på grund av kemiska reaktioner och förebyggande åtgärder 4. Spricko

Sprickor i väggar (med diagram)

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om sprickorna i väggarna och dess bildande. Sprickor i väggar är tecken på nöd i strukturella eller icke-strukturella medlemmar orsakade på grund av separering av leder, utveckling av sprickor, skjuvning, separation av medlemmar byggda med olika material i murverk. Spricko

4 Viktiga orsaker till skador på murmurar

Denna artikel lyfter fram de fyra huvudorsakerna till skador på murmurar. Orsakerna är: 1. Fläckar 2. Vegetation 3. Försiktighetsåtgärder vid reparation av lastbärande väggar 4. Pekning. Orsak # 1. Fläckar: Masonry väggar, med förskott av ålder, blir defaced på grund av fläckmärken som bildas på grund av material närvarande i tegelstenar eller sten eller murbruk kommer i kontakt med atmosfären. Fläckmärkena mås

5 huvudtyper av gips för väggar

Denna artikel lyfter fram de fem huvudtyperna av gips för väggar. Typerna är: 1. Specialplaster 2. Stucco-plaster 3. Vattentät plaster 4. Lime-plaster 5. Kompositplaster. Typ # 1. Särskilda plaster: Plaster av speciella blandningar krävs för att ge dekorativa egenskaper till väggytan och för speciella ändamål som vattenisolering, begränsning av krympning etc. Typ # 2. S

7 Viktiga orsaker till sprickor i byggnader

Denna artikel lyfter fram de sju stora orsakerna till sprickor i byggnader. Orsakerna är: 1. Spridning av sprickor 2. Termiska förändringar 3. Elastisk deformation 4. Rörelse på grund av kryp 5. Kemiska reaktioner 6. Grundrörelse och uppgörelse av mark 7. Sprickning på grund av vegetation. Orsak # 1. Format

Topp 5 förebyggande åtgärder för fuktmassor

Denna artikel lyfter fram de fem främsta förebyggande åtgärderna för fuktiga väggar. De förebyggande åtgärderna är: 1. Flat Arch 2. Vapor-Proof Course 3. Hålmur 4. Förstärkt tegelverk 5. Bond mellan gammalt och nytt tegelverk. Förebyggande åtgärd # 1. Flat Arch: Plattbåge är en båge som utför funktionen av en båge över en öppning, men är platt i form, har dess extrados horisontella och intradosna får en liten stigning eller camber på ca 10-15 mm per meter bredd av spännet så att för att möjliggöra en liten avveckling av bågen. Skuggans vinkel ryggar med hor

Dampmurar: Orsaker, effekter och rättsmedel

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om: - 1. Orsaker till Damp Wall 2. Effekter av Dampness i Wall 3. Remedies. Orsaker till Dampvägg: Det finns olika orsaker till fuktighet i väggar som gör dem fuktiga: jag. Defekt takläckage är en viktig källa till vatten som kommer in i väggen och gör det fuktigt. ii. Porös

Antitermit behandling av byggnader

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om den antitermitiska behandlingen av byggnader. Termit (myr, vit myr etc.) infestation observeras ofta i byggnader. Eftersom utrotning av termit angrepp av befintlig byggnad är mycket svårt och utarbetat är det alltid bättre att tillhandahålla antitermitisk behandling av byggnader under byggandet för att säkerställa och skydda eventuella framtida angrepp. Behandlin

Efflorescence: Betydelse, orsaker och effekter

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om: - 1. Betydelse av utlösning 2. Orsaker till utlösning 3. Effekter. Betydelse av utlösning: Efflorescence är enbart en följd av naturlagar och är det direkta resultatet av murverkets situation, vilket orsakar stora oregelbundna formade plåster av en vitaktig form som formas på väggens yta och därigenom skingrar utseendet. Efflorescen

Utforma stiftelsen en byggnad (med beräkningar)

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om: - 1. Reparation av stiftelser 2. Minsta djup av stiftelsen 3. Förlikning 4. Grillage Foundation 5. Foundation Sinking. Reparationer av stiftelser: Förfall, skador och reparationer av grunden är inte särskilt vanliga händelser i byggnader. Faktum

Korta anteckningar om lera väggar (med diagram)

Lera väggar är billiga väggar, vanligtvis konstruerade i stor skala på landsbygden för låga bostäder. Slamväggar har i allmänhet ingen grund. Jorden under väggen grävas bredare och ungefär 300 till 400 mm djup och blandas sedan med vatten noggrant för att bilda lera, rammade och tillåtas att bosätta sig. Detta utgör e

Studieanmärkningar om svart bomullsjord

Denna artikel ger studieanmärkningar om svart bomullsjord. Expansiva jordar, populärt kända som svarta bomullsmassor i Indien, är bland de mest problematiska jordarna från byggnadsutvecklingssynpunkt. Av de olika faktorer som påverkar dessa jordens svullningsbeteende är den grundläggande mineralogiska kompositionen mycket viktig. De fle

Snabba anteckningar om färdig jord (med diagram)

Gjord jord är fylld jord som inte har konsoliderats antingen naturligt eller på annat sätt. Ibland fylls tankar, dammar, lågt liggande områden för byggande av byggnader. Marken, sålunda uppbyggd, kallas färdig jord. Materialen som används för fyllning är generellt av heterogen komposition. I de fles

Topp 4 tekniker för förbättring av mjuk jord

Denna artikel lyfter fram de fyra bästa teknikerna för förbättring av mjuk jord. Teknikerna är: 1. Stenkolumner 2. Kemisk grouting 3. Geotextiler 4. Ojämlik förlikning. Teknik # 1. Stenkolumner: Stenkolumner är komprimerade kolonner av grus eller krossad sten installerad i mjuk jord under fundamentet. Stenpe