revision

Top 35 intervjufrågor om revision

Mega lista över trettiofem intervju frågor om revision som definitivt hjälper dig att lyckas i en intervju. Q.1. Definiera och förklara termen: Revision eller revision. Ans. Termen "revision" eller "revision" har definierats på olika sätt av olika författare. Internationell revisionsriktlinje från International Federation of Accountants, New York, definierar termen enligt följande: "En revision är den oberoende granskningen av finansiell information om vilken enhet som är vinstorienterad eller inte och oavsett storlek eller juridisk form, när en sådan undersökning utför