3 Viktig process för ekonomisk planering

Följande beslut ingår i finansiell planering eller processen med finansiell planering är enligt följande:

(1) Fastställande av finansiella mål:

I det första steget bestäms organisationens ekonomiska mål. Finansiella mål för en organisation kan vara av två slag:

Image Courtesy: themnegroup.com/files/12192/financial%20planning%20wheel.gif

(i) Kortfristiga finansiella mål:

Det innefattar underhåll av tillräcklig likviditet i organisationen,

ii) Långsiktiga finansiella mål:

Det innefattar upphandling av adekvat finansiering från olika källor för att öka organisationens effektivitet.

(2) Fastställande av finanspolitiken:

I den andra fasen av finansiell planering bestäms finanspolitiken så att finansiella mål kan uppnås. Den innehåller kapitaliseringspolitik, kapitalstrukturpolitik. fastighetsförvaltningspolitik, utdelningspolitik, rörelsekapitalhanteringspolicy, kreditpolicy mm

I fråga om kapitalstruktur kan exempelvis bolagets politik vara beroende av aktiekapitalet under de första åren. När det gäller utdelning av utdelning kan politiken vara att hålla utdelningsräntan låg under de första åren, när det gäller kreditförsäljning kan organisationens politik vara att sälja varor till kredit till kreditvärda kunder ensamma.

(3) Fastställande av finansiella förfaranden:

I den tredje etappen av finansiell planering bestäms finansiella förfaranden. Förfarandena är tydligare än politiken. Vid förfarande fastställs det i vilken ordning ett jobb ska utföras. Till exempel är beslutet beroende på eget kapital i företagets första år en policy men de olika åtgärderna för att skaffa eget kapital faller under kategorin finansiell procedur.

Likaså är kreditförsäljning en policy, men föreskriver handlingssekvensen som ska vidtas vid tidpunkten för icke-betalning av betalning, är ett finansiellt förfarande (till exempel skriver du en riktigt påminnelse till gäldenären i första hand, följt av telefonisk påminnelse och därefter personligt besök till honom och som en sista utväg rättsliga åtgärder).


Rekommenderas

Betydelsen av jordbruk för ekonomisk utveckling av ett land
2019
Rutaceae: Platser, vegetativa och blommiga tecken
2019
Uppsats om ekonomisk geografi (500 ord)
2019